latka.cz

Poučení o stornu

Nárok na storno

Máte právo během 14 dnů bez uvedení důvodů od smlouvy ustoupit. Lhůta pro storno činí 14 dní ode dne, kd jste

Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba, kterou není doručovatel, zboží převzal, které bylo v rámci jedné objednávky jednotně objednáno a toto Vám bylo jednotně dodáno;

Vy nebo Vámi jmenovaná osoba, kterou není přepravce, převzal poslední zboží, pokud bylo objednáno vícero zboží v rámci jednotné objednávky a které bylo dodáno odděleně;

Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba, kterou není přepravce, převzal poslední dílčí dodávku nebo poslední kus, pokud bylo objednáno zboží, které bylo dodáno ve vícero dílech, dodávkách nebo kusech;

K realizaci Vašeho storna nám můžete

fabfab GmbH
Osterbrooksweg 35-45
D - 22869 Schenefeld
T: +420 (0)225 985 771
F: +49 (0)40 - 771 880 61
E-Mail: kontakt [at] latka.cz

jednoznačným prohlášením (např. dopisem, odeslaným poštou, telefaxem nebo e-mailem) sdělit Vaše rozhodnutí ke stornu této smlouvy. Můžete k tomu použít vzor tiskopisu storna, což však není podmínkou. (Můžete nám poslat vzor storna nebo jiné jednoznačné prohlášení také na naši vebovou stránku (http://www.latka.cz/about/withdrawal.htm).

K dodržení lhůty je vystačující, jestliže nám sdělení o stornu odešlete před uplynutím lhůty.

Následky storna

Při stornu této smlouvy, uhradíme veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů za poštovné (s vyjímkou dodatečných nákladů vyplývajících z jiného druhu dodávky, kterou jste zvolili než námi nabízené výhodnéu standardní dodávky), neodkladně, nejpozději však během čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaše prohlášení o stornu této smlouvy. K vrácení peněz použijeme stejné platební prostředky, které jste použili Vy při uhradě transakce s vyjímkou, že s Vámi bylo dohodnuto jinak; v žádném případě Vám nebudou vyúčtovány poplatky za vrácení dané částky. Můžeme odmítnout vrácení částky do té doby, dokud neobdržíme zpět naše zboží nebo dokud nám nepředložíte doklad o vrácení zboží, podle toho, co bude doručeno dříve.

Vaší povinností je zboží okamžitě, nejpozději však během čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o stornu této smlouvy, zaslat zpět nebo nám ho předat. Lhůta je dodržena v případě, odešlete-li zboží před uplynutí, lhůty čtrnácti dnů. Nesete bezprostřední náklady za poštovné vráceného zboží.

Za ztráty hodnoty zboží nesete náklady pouze v případě, jestliže ztráta hodnoty nebyla způsobena kontrolou kvality zboží, vlastností a funkčnosti.

Prekluze resp. důvody pozbytí

Storno neplatí u smluv - k dodávce zboží, které není předvyrobeno a pro jehož výrobu je zapotřebí idndividuální výběr nebo stanovení spotřebitelem, nebo které bylo jednoznačně přizpůsobeno potřebám spotřebitele;

k dodávce rychle se kazícího zboží nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno;

k dodávce alkoholických nápojů, jehož cena byla ujednána při uzavření smlouvy, ale které může být dodáno nejdříve 30 dní po uzavření smlouvy a jehož aktuální hodnota je závislá na odchylkách na trhu a na které podnikatel nemá žádný vliv;
k dodávce novin, časopisů nebo ilustrovaných časopisů s vyjímkou smluv o předplatném
Nárok na storno končí předčasně u smluv
k dodávce zapečetěného zboží, které není z důvodů zdravotní ochrany nebo hygieny vhodné k vrácení, pokud bylo jejich zapečetění po dodávce odstraněno; k dodávce zboží, které je na základě svých vlastností neoddělitelné od ostatního zboží;
k dodávce zvukových záznamů, videa nebo počítačového softwaru v zapečetěném balení, jestliže bylo po dodání vybaleno.

Web latka.cz používá soubory cookies, aby Vám mohl nabídnout co nejlepší služby. Dalším používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies.